DomovVarnost pri deluVarstvo pred požaromVarnost na gradbiščihVarovanje okoljaKontaktGalerija

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Vsako leto v državah članicah EU zabeležijo okrog 5 milionov nezgod pri delu, od tega 8 tisoč smrtnih! Iz statističnih podatkov IRSD izhaja, da je bilo v RS povprečno letno število javljenih poškodb pri delu preko 13.000, od tega povprečno 22, ki so imele za posledico smrt delavca!

Zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu so v RS podane z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS št. 43/2011). Naloge strokovnega delavca so določene v 29. členu tega zakona.

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vam nudimo:

 • izdelavo strokovnih podlag za oceno tveganja in izjavo o varnosti ter obnove, dopolnitve in revizije izjav,
 • izdelavo programov usposabljanj, izvajanje usposabljanj zaposlenih za varno delo ter izvedbo preizkusov usposobljenosti,
 • svetovanje glede opreme delovnih mest in delovnega okolja,
 • opravljanje prvih in obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme,
 • organizacijo obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju,
 • usklajevanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj,
 • sodelovanje z izvajalci medicine dela,
 • sodelovanje z inšpektorji RS za delo,
 • svetovanje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo in delovne opreme,
 • spremljanje stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanju vzrokov zanje in pripravo poročil s predlogi ukrepov,
 • raziskave poškodb pri delu in izven dela ter pomoč pri izpolnjevanju obrazca Prijava poškodbe pri delu,
 • ugotavljanje skladnosti delovnih postopkov in tehnoloških predpisov z veljavno zakonodajo,
 • izvajanje nadzora nad izvajanjem ukrepov varnosti in zdravja pri delu,
 • organizacijo elektrotehniških meritev delovne opreme in električnih instalacij,
 • organizacijo elektrotehniških meritev strelovodov,
 • svetovanje pri komisijah upravnih organov pri tehničnih pregledih objektov in prostorov,
 • izdelavo navodil za varno in zdravo delo,
 • nastavitev in vodenje evidenc,
 • obveščanje o novostih ter svetovanje,
 • strokovno svetovanje pri odškodninskih zahtevkih zaposlenih in regresnih zahtevkih ZZZS in ZPIZ zaradi poškodb pri delu
 • izdelava načrta promocije zdravja
 • izdelava pravilnika o preprečevanju nadlegovanja zaposlenih.
 

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporarabo piškotkov na naših straneh?

  Podrobne informacije